Информация


Уважаеми колеги,

За седми пореден път във Варна ще се проведе ежегодният Национален симпозиум Млад хематолог. Организатор е Фондация МОРЕ-Дарзалас под егидата на Българското медицинско сдружение по хематология (БМСХ).
Симпозиумът е предназначен за специализанти по клинична хематология или детска клинична хематология и онкология, както и за млади хематолози до 5 години след придобиване на специалност. В научната програма са включени лекции на водещи експерти в областта на хемостазата и тромбозата от България и Европа, интерактивно обучение, представяне и обсъждане на клинични случаи.
Очакваме активното ви участие в симпозиума. Можете да се включите със собствени научни или клинични наблюдения и да участвате в дебатите върху поставените теми. Предизвикайте колегите си. Демонстрирайте професионализъм. Приносът ви ще бъде оценен.

Управителен съвет на БМСХ:
 • проф. д-р Маргарита Генова, дм
 • проф. д-р Юлиян Райнов, дм
 • проф. д-р Георги Михайлов, дм
 • проф. д-р Стефан Горанов, дмн
 • проф. д-р Георги Балаценко, дм
 • проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм
 • доц. д-р Евгени Хаджиев, дм
 • доц. д-р Лиана Герчева, дм
 • доц. д-р Валерия Калева, дм
 • д-р Лилия Сивчева
 • Ангелина Василева

Време и място на провеждане:

15 – 17 ноември 2018 г.
хотел Романс Сплендид, КК Константин и Елена – Варна

Тема на симпозиума:

Хемостаза и тромбоза

Официален език:

Български и английски

Акредитация:

Срещата ще бъде акредитирана по критериите на Европейския борд за акредитация в хематологията (ЕBAH) към Европейската хематологична асоциация (EHA) и всеки участник ще може да заяви своите CME credit points.
Всеки участник ще може да получи удостоверение за участие в симпозиума с фиксирани кредитни точки на БЛС

Важни дати:
 • Краен срок за онлайн регистрация: 30 септември 2018
 • Регистрация на място (само при наличие на свободни места в конферентната зала и свободни стаи в хотела):
 • -- 15 ноември: 14.00 – 18.00 ч.
  -- 16 ноември: 08.00 – 18.00 ч.
  -- 17 ноември: 08.00 – 14.00 ч.
 • Краен срок за изпращане на резюме за участие с презентация: 30 септември 2018
 • Хотелско настаняване:
 • -- 15 ноември: след 14.00 ч.
  -- 16 и 17 ноември: по всяко време на денонощието
 • Официално посрещане Добре дошли: 15 ноември, 20.00 ч.
 • Официално откриване на симпозиума: 16 ноември, 08.30 ч.
 • Закриване на симпозиума – официална вечеря: 17 ноември, 19.30 ч.
 • Краен срок за напускане на хотела: 18 ноември до 12.00 ч.

Онлайн регистрация (заявка за участие):

Попълване и изпращане на регистрационен формуляр за участие в симпозиума: виж раздел РЕГИСТРАЦИЯ

Организатор на симпозиума:

Фондация МОРЕ-Дарзалас

За контакти по регистрация и настаняване:
+359 889 552 214 - Димитър Киров
+359 888 150 870 - Боряна Златева
Имейл: reservations@kirovconsult.com

За контакти, свързани с финансови операции и фактури:
+359 52 604 738 – счетоводна кантора НАВА
+359 888 537 871– Иванка Костадинова, счетоводна кантора НАВА
Имейл: legal@more-conference.com

За повече подробности по отношение на организацията и научната програма можете да се обърнете към:

Доц. д-р Валерия Калева, дм – председател на симпозиума: 0888 469 321
Проф. д-р Маргарита Генова, дм – председател на БМСХ: 024542222

Програма


Регистрация


Информация и изисквания при попълване на Регистрационния формуляр (РФ), включващ лични данни и пакетна такса за участие:

Регистрационния формуляр се попълва от специализанти по клинична хематология/детска клинична хематология и онкология (специализанти) и от специалисти до 5 години след придобиване на същите специалности (млади хематолози)

БМСХ осигурява грант в размер на пълната (пакетна) такса за участие на специализанти и млади хематолози - членове на БМСХ, като потвърждение за гранта ще бъде получено до една седмица след направената регистрация

Специализантите и младите хематолози, които не са членове на БМСХ или са членове, но не желаят да получат грант, заплащат посочения по-долу размер на пакетната такса за участие. Заплащането се осъществява в рамките на 5 работни дни след изпращането на РФ. Потвърждение за регистрация ще бъде получено до една седмица след направеното плащане

В случай, че не получите потвърждение за регистрация в посочения по-горе рамков период, моля да се свържете с фирмата организатор на тел.:
+359 889 552 214 - Димитър Киров
+359 888 150 870 - Боряна Златева
Имейл: reservations@kirovconsult.com


РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР:

Моля, попълнете личните данни и отбележете избраната от Вас пакетна такса за участие

* Данните, отбелязани с (*) се попълват задължително

ЛИЧНИ ДАННИ
ПАКЕТНА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

Пакетна такса за участие (*)

Такса участие Редовна пакетна такса
(до 30 септември 2018)
Късна пакетна такса
(заплатена на място при наличие на свободни места в конферентната зала и свободни стаи в хотела)
450 лв. 600 лв.
300 лв. 600 лв.

БМСХ осигурява грант в размер на пакетната такса за участие за членове на Сдружението - специализанти и млади специалисти до 5 години след придобиване на специалност или в момент на придобиване на такава. Потвърждение за одобрен грант ще получат след регистрация и заявка

Посочените цени са крайни с включено ДДС

 

Пакетната такса за участие включва:
 • Три нощувки със закуска – единично настаняване на 15, 16 и 17 ноември 2018 г.
 • Вечеря Добре дошли – 15 ноември 2018 г.
 • Вечеря – 16 ноември 2018 г.
 • Вечеря – 17 ноември 2018 г.
 • Обяд – 16 и 17 ноември 2018 г.
 • Кафе-паузи – 16 и 17 ноември 2018 г.
 • Достъп до: научни заседания, медицинска изложба
 • Делегатски комплект
Плащане на пакетна такса за участие

Пакетната такса се заплаща по банков път до 5 работни дни след изпращането на РФ или на място

Плащането на място е възможно само при наличие на свободни места в конферентната зала и свободни стаи в хотела. Организаторите не поемат отговорност за търсене на други алтернативи

Банкова сметка за плащане по банков път (BGN):
Банка ДСК ЕАД
IBAN: BG10STSA93000022768332
BIC: STSABGSF

Моля, отбележете в платежното нареждане Вашите три имена, кода на събитието “Млад хематолог” и за какво се плаща (такса участие)

Банковите такси са за сметка на наредителя на сумата

В случай, че е необходима фактура, моля, нанесете необходимите данни в карето:

Анулиране на участие и възстановяване на плащане за регистрационна такса е възможно до 30 октомври 2018 г.

Настаняване

Настаняването на всички участници ще се осъществи в сградата на хотела, в който ще се проведе събитието
Настаняването в двойна стая става след посочване на името на второто лице
Моля, нанесете необходимата информация:

Участие в научната програма

Участниците могат да се включат в научната програма с орални презентации на собствени научни или клинични наблюдения, вкл. представяне на случаи с диагностични и терапевтични проблеми

Моля, отбележете по-долу, ако сте съгласни:

Срокът за изпращане на резюме за орална презентация е 30 септември 2018 г.

Условията за изготвяне и изпращане на резюмета, както и сроковете за тяхното одобрение може да намерите в раздела РЕЗЮМЕТА.

 

Допълнителна информация

На събитието не се допускат външни лица


За повече подробности по отношение на регистрацията можете да се обърнете към:

Организатор на симпозиума – Фондация МОРЕ-Дарзалас
Доц. д-р Валерия Калева, дм – председател на симпозиума: 0888 469 321


Политика по отношение на личните данни

Фондация МОРЕ-Дарзалас като организатор на конференцията е длъжна и се ангажира да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защите вашите лични данни от нерегламентирано използване.

Моля, след като се запознаете с информацията от раздел РЕГИСТРАЦИЯ и попълните данните от Регистрационна форма, Настаняване и Участие в научната програма, натиснете бутона Регистрация

Резюмета


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
 • Тип документ: Word
 • Обем на текста: до 150 думи
 • Език: български
 • Шрифт: Arial, размер на шрифт 12pt
 • Цвят на текста: черен
 • Подредба: едно под друго
 • -- заглавие: главни букви, болд
  -- име на автора/и; подчертано името на автора, който ще презентира
  -- име на институцията
  -- текст; не се допуска включване на графики, таблици, фигури, изображения; не е желателно използване на съкращения
 • Всяко резюме трябва да бъде придружено от следните данни на лицето, който изпраща резюмето: титла, име и фамилия, електронна поща, телефон
 • Резюмето и данните на лицето, което го изпраща, се изпращат до председателя на симпозиума доц. Валерия Калева на следния електронен адрес: valeria@kalevi.eu


 • Допълнителна информация
 • За да изпратите резюме за орална презентация трябва да имате потвърдена регистрация за участие в симпозиума!
 • Срокът за изпращане на резюме за орална презентация е 30 септември 2018 г.
 • До 15 дни след получаването на резюмето ще Ви бъде изпратена информация за неговото одобрение
 • За продължителността на самата презентация ще бъдете уведомени след като получите потвърждение, че презенацията е включена в научната програма
 • Презентации


  16 ноември


  Свали тук001_Principles of blood coagulation system and it’s regulation
  Свали тук002_Тромбоцити – физиология и функция
  Свали тук003_Лабораторна диагностика на нарушенията на кръвосъсирване
  Свали тук004_ВРОДЕНИ КОАГУЛОПАТИ И ХЕМОФИЛИИ
  Свали тук005_Придобита хемофилия хемофилия
  Свали тук006_Болест на von Wilebrandt
  Свали тук007_РЕДКИ НАРУШЕНИЯ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕ
  Свали тук008_Диагностика на вродените заболявания на тромбоцитите
  Свали тук009_ПОВЕДЕНИЕ ПРИ НАРУШЕНИЯ НА ФУНКЦИЯТА И БРОЯ НА ТРОМБОЦИТИТЕ
  Свали тук010_ИМУННА ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ (ИТП)

  17 ноември


  Свали тук011_Тромбофилии: клинична и лабораторна оценка
  Свали тук012_Тромботична тромбоцитопенична пурпура и свързани тромботични микроангиопатии
  Свали тук013_ХЕПАРИН ИНДУЦИРАНА ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ
  Свали тук014_Дисеминирано вътресъдово съсирване
  Свали тук015_Дълбоки венозни тромбози
  Свали тук016_АНТИКОАГУЛАНТНА ТЕРАПИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ – ПРОБЛЕМИ И ЛАБОРАТОРНО МОНИТОРИРАНЕ
  Свали тук017_Антикоагулантна терапия при възрастни – лабораторен контрол
  Свали тук018_АНТИТРОМБОЦИТНА ТЕРАПИЯ